اهمیت روغن موتور در زندگی

پنج‌شنبه 6 خرداد 1395 ساعت 00:07

همانطور که در عنوان یادداشت می بینیم روغن موتور از اهمیت بسزایی در زندگی برخوردار است و بعد از آن روغن گیربکس اتوماتیک خیلی مهم هست، بله قبلا هم گفته بودیم مهمه ولی انقد مهمه که باید بازم بگیم... 

ادامه مطلب ...